YouTube

“Nova epidemija” šaljiva je video parodija koja ismijava taktike koje neke organizacije koriste kako bi “prodale” bolest. Prikazuje fiktivnu bolest koja se zove Poremećaj manjka motivacije (Motivational Deficiency Disorder).

Video je napravljen uz knjigu “Prodavanje bolesti ” (engl. “Selling Sickness”), koju je napisao Ray Moynihan.

Da biste pogledali ovaj video, trebate posjetiti YouTube.