HTA logo

U Velikoj Britaniji Nacionalni institut za procjenu zdravstvenih tehnologija- National Institute for Health Research HTA (Health Technology Assessment) programme procjenjuje učinkovitost i isplativost novih zdravstvenih tehnologija.

Na njihovoj mrežnoj stranici možete pretraživati HTA istraživačke projekte, saznati informacija o mogućnostima financiranja i uključiti se u HTA programe.

HTA program provodi neovisna istraživanja o učinkovitosti različitih terapija i pretraga u zdravstvu za one koji koriste, upravljaju i pružaju skrb unutar britanske nacionalne zdravstvene službe (NHS).

Prepoznaje najvažnija pitanja za koje NHS treba odgovore tako što se savjetuje s velikim brojem ljudi i onda raspisuje natječaj za provedbu istraživanja koja se smatraju najpotrebnijima, korištenjem različitih modela financiranja.

Što su to “zdravstvene tehnologije”?

Naziv “zdravstvena tehnologija” pokriva niz metoda koje se koriste za promoviranje zdravlja, prevenciju i liječenje bolesti te poboljšanje rehabilitacije i dugoročne skrbi, uključujući:

 • Lijekove – kao što su antidepresivi, kontraceptivi, antibiotici
 • Uređaje – kao što su pacemakeri za srce, uređaji za dijalizu, slušni aparati
 • Postupke – kao što su kirurški zahvati, akupunktura, savjetovanje
 • Mjesto gdje se pruža skrb – kao što je opća praksa, bolnice, domovi za njegu
 • Probir (rano otkrivanje bolesti) – za karcinom spolno prenosive bolesti, moždani udar

Procjena zdravstvene tehnologije podrazumijeva postavljanje važnih pitanja o tim tehnologijama kao što su:

 • kad je savjetovanje bolje od lijeka za liječenje depresije?
 • koja operacija je najbolja za aneurizmu aorte?
 • treba li raditi probir za humani papiloma virus kad se radi bris grlića maternice?
 • bi li se Aspirin trebao uzimati za primarnu prevenciju srčano-žilnih bolesti?

Odgovara na ta pitanja istražujući četiri glavna čimbenika:

 • je li tehnologija učinkovita
 • za koga
 • po kojoj cijeni
 • i kakva je u usporedbi s drugim mogućnostima.