Logo

 

Centar za zajedničko odlučivanje je američka organizacija kojoj je cilj ohrabriti liječnike i pacijente da zajedno donesu odluke.

Neke odluke u medicini lako je donijeti. Druge nije. Često je na raspolaganju više izbora, a svaki ima svoje rizike i koristi. “Pravi” izbor ovisi o onome što je vama važno. Ova organizacija može pomoći u zajedničkom odlučivanju.


Centar ne naplaćuje svoje usluge jer se financira ZakladomFoundation for Informed Medical Decision Making.

Usluge za pacijente

Pomagala koja pacijentima pomažu donijeti odluku su edukativne alatke koje pacijentu daju informacije o mogućim opcijama i ohrabruju pacijenta da razmisli o tome što mu/joj je najvažnije dok donosi odluke o liječenju. Ti alati mogu biti na DVD-u, papiru, ili na internetu, a mogu se koristiti prije, za vrijeme ili nakon posjete liječniku.