Jun 042012
The Cochrane Library

Cochrane knjižnica (The Cochrane Library skup je od šest baza medicinskih podataka o učincima postupaka i dijagnostičkih pretraga u zdravstvu.

Imena tih šest baza su:

  1. Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)
  2. Cochrane Central Register of Controlled Trials
  3. Cochrane Methodology Register
  4. Database of Abstracts of Reviews of Effects
  5. Health Technology Assessment Database
  6. NHS Economic Evaluation Database

CDSR uključuje sve Cochrane sustavne preglede (i protokole) koje pripremaju Cochrane uredničke skupine u okviru neprofitne organizacije koja se zove Cochrane kolaboracija (engl. The Cochrane Collaboration). Svaka Cochrane urednička skupina djeluje kao uredništvo časopisa i svi sustavni pregledi koje izrađuju autori prolaze kroz postupak recenzije. Sustavni pregledi izrađuju se strogo propisanom metodologijom koja je detaljno opisana u Cochrane priručniku koji je besplatno dostupan javnosti.