“Informacije su predivne” (engl. Information is Beautiful) mrežna je stranica čiji je autor David McCandless, pisac i dizajner iz Londona. Mrežna stranica govori kako se dizajn može koristiti da bi se informacije bolje razumjele.

Autori daju detaljne citate o izvorima na kojima se temelje njihovi vizualni prikazi.

Dva prikaza bave se vizualizacijom pitanja povezanih sa zdravljem i provjeravanjem terapija:

Ako nađete slične primjere, javite nam komentarom na dnu stranice.