Usporedba bolesnika koji dobivaju terapiju danas s naizgled sličnim bolesnicima koji su za istu bolest dobivali neku drugu terapiju u prošlosti

Istraživači ponekad uspoređuju bolesnike koji danas dobivaju neku terapiju s naizgled sličnim bolesnicima koji su u prošlosti za istu bolest dobivali druge terapije. Takve usporedbe mogu dati pouzdane dokaze ako su učinci liječenja dramatični – primjerice, ako nova terapija sada bolesnicima omogućuje da prežive bolest koja je nekoć za svih bila smrtonosna. Međutim, kada razlike u liječenju nisu dramatične, ali je ipak dobro poznavati ih, takve usporedbe u kojima se koriste „povijesne kontrole“ mogu biti problematične. Iako istraživači primjenjuju statističke prilagodbe i analize kojima se pokušava osigurati da se slično uspoređuje sa sličnim, te analize ne mogu uzeti u obzir važne karakteristike bolesnika u poredbenoj skupini koje nisu bile zabilježene. Zbog toga u takvim istraživanjima nikada ne možemo biti potpuno sigurni da se slično uspoređuje sa sličnim.

Isto je tako problematično uspoređivanje rezultata istog liječenja koje se primjenjuje na sličnim bolesnicima, ali u različitim vremenskim razdobljima. Uzmimo za primjer 19 slučajeva bolesnika s uznapredovanim karcinomom pluća, čija je godišnja stopa smrtnosti uspoređena sa sličnim bolesnicima koji su liječeni potpuno istim postupcima u nekom drugom razdoblju. Iako bi se mogle očekivati neznatne razlike u stopi smrtnosti, u stvarnosti su razlike bile značajne: raspon stope smrtnosti bio je od 24% smanjenja do 46% povećanja. [4]

Očito je da te razlike nisu nastale zbog promjene terapije – jer je liječenje bilo isto – ili zbog toga što su bolesnici bili očito drukčiji – jer nisu. Razlike u smrtnosti najvjerojatnije su posljedica nekih razlika među bolesnicima koje nisu bile uočene ili drugih promjena tijekom vremena koje nisu bile zabilježene (primjerice, bolja sestrinska skrb ili bolja kontrola infekcija), a koje se u usporedbi nisu mogle uzeti u obzir.