Uspoređivanje sličnoga sa sličnim

Ovdje pročitajte:

Ključne su usporedbe

Usporedbe su ključne za sve objektivne provjere terapija. Kliničari i pacijenti ponekad sami uspoređuju relativne vrijednosti dvaju oblika liječenja. Primjerice, mogu steći dojam da oni, ili netko drugi, odgovaraju na terapiju drukčije nego što su odgovarali na prethodne terapije. Ponekad se usporedbe provode mnogo formalnije. Još je u devetom stoljeću perzijski liječnik al-Razi usporedio ishode bolesnika s meningitisom koji su liječeni puštanjem krvi s ishodima onih koji su liječeni bez toga da bi vidio može li puštanje krvi pomoći.

Terapije se obično provjeravaju tako da se usporedi više skupina bolesnika koji primaju različite terapije. Ako je usporedba liječenja objektivna, onda mora osigurati da se slično uspoređuje sa sličnim i da se skupine bolesnika razlikuju jedino po terapiji koju primaju. To zapažanje nije novo. Primjerice, prije nego što je 1747. godine počeo uspoređivati šest različitih terapija za skorbut na brodu HMS Salisbury, James Lind je prvo: a) pomno izabrao bolesnike koji su bili u sličnom stadiju te često smrtonosne bolesti; b) osigurao da svi bolesnici imaju istu osnovnu prehranu i c) uredio da svi budu smješteni u sličnim uvjetima. To pokazuje da je Lindu bilo jasno da osim liječenja postoje i drugi čimbenici koji bi mogli utjecati na vjerojatnost oporavka njegovih pacijenata.

Jedan način na koji je mogao svoj test učiniti neobjektivnim bio bi da je jedan od oblika liječenja preporučenih za skorbut – primjerice sumpornu kiselinu, koju je preporučivalo Kraljevsko udruženje liječnika Londona – dao bolesnicima koji su imali blažu bolest i koji su bili u ranijim stadijima bolesti, a da je drugu terapiju, primjerice naranče i limune, koje su preporučivali neki moreplovci – dao bolesnicima koji su bili nadomak smrti. Tako bi se činilo da je sumporna kiselina bolja terapija, iako je zapravo gora. Sustavne pogreške poput te lako mogu nastati ako se ne uloži velik trud da se osigura usporedba sličnoga sa sličnim u svim važnim detaljima.