Objektivna provjera učinaka liječenja

Ključne poruke

  • Potrebna je objektivna provjera postupaka liječenja jer bismo inače ponekad zaključili da je liječenje učinkovito i kada zapravo nije, i obratno
  • Usporedbe su temelj svih objektivnih provjera postupaka liječenja
  • Kada se uspoređuju terapije (ili kada se uspoređuje terapija s izostankom bilo kakvog liječenja), nužno je primijeniti načelo usporedbe „sličnoga sa sličnim“
  • Nužno je pokušati smanjiti pristranost u procjeni ishoda liječenja

Uvod

Principi na kojima se temelji objektivna provjera učinkovitosti terapija možda i nisu poznati brojnim čitateljima, ali nisu složeni. Zapravo, veći dio našeg svakodnevnog, intuitivnog shvaćanja svijeta ovisi o tim principima. Ipak, o njima se u školama ne uči dovoljno i često se bespotrebno prikazuju kompliciranim jezikom. Zbog toga mnogi ljudi bježe od te teme, vjerujući da se radi o nečem što oni ne mogu razumjeti. Nadamo se da će vas ovo poglavlje kao i sljedeća dva uvjeriti da ste zapravo već svjesni ključnih načela te da ćete odmah razumjeti zašto su ona toliko važna.