Praćenje svih ispitanika tijekom usporedbe terapija

Nakon što se potrudimo sastaviti poredbene skupine koje će omogućiti uspoređivanje sličnoga sa sličnim, važno je izbjeći uvođenje pristranosti zbog koje bi se mogao zanemariti napredak pojedinih pacijenata. Koliko je god to moguće, potrebno je pratiti sve pacijente razvrstane u poredbene skupine i svi trebaju biti uključeni u glavnu analizu rezultata skupine u koju su razvrstani, bez obzira na to koju su terapiju (ako su uopće primali terapiju) zaista dobili. To se zove analiza „s namjerom liječenja“ (engl. intention-to-treat). Ako se to ne napravi, slično se više ne uspoređuje sa sličnim.

Na prvi pogled može se činiti nelogičnim uspoređivati skupine u kojima neki pacijenti nisu primili terapiju koja im je u početku dodijeljena. Međutim, ako se taj princip zanemari, istraživanje će biti neobjektivno, a rezultati zavaravajući. Tako bolesnici koji imaju djelomično začepljenje krvnih žila koje vode krv u mozak i u kojih se počnu pojavljivati napadaji vrtoglavice imaju veći rizik od prosječnog čovjeka da dožive moždani udar. Istraživači su stoga proveli istraživanje da se utvrdi može li operacija kojom se odčepljuje krvna žila u tih bolesnika smanjiti rizik od naknadnih moždanih udara. Sve bolesnike koji su razvrstani u skupinu koja će biti operirana, bez obzira na to hoće li bolesnici preživjeti kirurški zahvat, ispravno su usporedili s bolesnicima koji su razvrstani u skupinu bez kirurškog zahvata. Da su zabilježili učestalost moždanih udara samo u bolesnika koji su preživjeli trenutne učinke operacije, promakla bi im važna činjenica da operacija sama po sebi može prouzročiti moždani udar i smrt te bi, uz pretpostavku da je sve ostalo jednako, ispalo da preživjeli bolesnici u toj skupini imaju manje moždanih udara. To bi bila neobjektivna provjera učinaka operacije čiji rizici moraju biti uračunati u procjenu.

Ishodi liječenja kirurškim zahvatom i lijekovima koji su prikazani na slici zapravo su jednaki. Međutim, ako dvoje ljudi razvrstanih u skupinu koja treba biti kirurški liječena umre prije operacije i ako se stoga isključe iz razmatranja, usporedba tih dviju skupina bit će pristrana. Naime, takva će usporedba pokazati da se kirurgija čini boljom, iako zapravo nije.

Zašto svi randomizirani bolesnici trebaju biti uključeni u konačni ishod (“s namjerom liječenja”) (Kliknite na sliku za veći prikaz)