Načini korištenja nepristranog (slučajnog) razvrstavanja za usporedbu terapija

Nasumično (randomizirano) razvrstavanje za usporedbu terapija može se primijeniti na različite načine. Primjerice, može se primijeniti za usporedbu različitih terapija koje se daju istom pacijentu u različito vrijeme i po nasumičnom redoslijedu – takvo se istraživanje naziva „randomizirano istraživanje s ukriženim ustrojem“ (engl. randomized cross-over trial). Primjerice, da bi se procijenilo može li inhalacija određenog lijeka pomoći jednom pacijentu koji pati od dugotrajnog suhog kašlja, moglo bi se osmisliti istraživanje koje će trajati nekoliko mjeseci. Tijekom određenih tjedana, izabranih nasumično, taj bi bolesnik dobio inhalator koji sadrži lijek, a u drugim tjednima bolesnik bi koristio inhalator jednaka izgleda, ali koji ne bi sadržavao lijek. Prilagođavanje rezultata istraživanja pojedinim bolesnicima na taj način očito je poželjno, ako se takvo istraživanje može napraviti. Međutim, postoje mnoge okolnosti u kojima takvo ukriženo istraživanje jednostavno nije moguće. Primjerice, na taj se način ne mogu usporediti različiti kirurški zahvati, a ni liječenja jednokratnih, akutnih zdravstvenih problema kao što je obilno krvarenje nakon prometne nesreće.

Nasumično se razvrstavanje također može koristiti za usporedbu različitih terapija koje se primjenjuju na različitim dijelovima tijela istog bolesnika. Primjerice, u bolesnika s kožnim poremećajima, kao što su ekcem ili psorijaza, zahvaćena područja kože mogu se nasumično izabrati kako bi se odlučilo koji će se dijelovi liječiti kremom koja sadrži lijek, a koji kremom bez ikakva aktivnog sastojka. Ili kada se radi o liječenju bolesti koja zahvaća oba oka, jedno se oko može nasumično izabrati za liječenje i usporediti s neliječenim okom.

Još jedan način uporabe nasumičnog razvrstavanja jest uspoređivanje različitih postupaka liječenja koji se daju različitim populacijama ili skupinama – primjerice, svim ljudima koji dolaze u neku od brojnih ordinacija primarne prakse ili u neku bolnicu. Te su usporedbe poznate kao „randomizirana istraživanja skupina“ (engl. cluster randomized trials). Na primjer, da bi se procijenili učinci univerzalnog sustava zdravstvenog osiguranja u Meksiku, istraživači su sastavili 74 podudarna para „zdravstvenih područja“ – skupina ljudi koje su ukupno predstavljale 118 000 kućanstava u sedam država. Unutar svakog podudarnog para jedan je bio nasumično razvrstan u program zdravstvenog osiguranja. [6Međutim, nasumično se razvrstavanje daleko najčešće rabi da bi se odlučilo koji će bolesnik primiti koju terapiju.

Različite moguće jedinice za nasumično razvrstavanje (Kliknite na sliku za veći prikaz)