Kako riješiti dvojbe o učincima liječenja

Ključne poruke

  • Dramatični učinci liječenja vrlo su rijetki
  • Dvojbe o učincima različitih oblika liječenja vrlo su česte
  • Često postoje male razlike u učincima različitih terapija i stoga ih je važno dobro i pouzdano dokumentirati
  • Kada nitko ne zna odgovor o važnoj dvojbi o učincima liječenja, postoje određeni koraci koje treba poduzeti kako bi se nejasnoće razjasnile
  • Mnogo bi se više moglo učiniti kada bi se omogućilo pacijentima da nam pomognu u smanjenju dvojbi o učincima različitih postupaka liječenja

Uvod

U ovom poglavlju proučavamo dvojbe koje su gotovo neizostavno povezane s navodnim učincima terapija, bez obzira na to jesu li one nove ili stare. Primjerice, vjerojatno bi malo ljudi dovelo u pitanje korist od rutinske uporabe kisika u osoba koje su doživjele srčani udar pa ipak nemamo dobar dokaz da to bolesnicima pomaže, štoviše, imamo neke dokaze koji pokazuju da može biti štetno. Ta dvojba nikada nije primjereno istražena, [1] a osporavaju se i mnogi drugi učinci terapija.

.