Istraživanje – dobro, loše i nepotrebno

Ključne poruke

  • Nepotrebna istraživanja gubitak su vremena, truda, novca i drugih resursa, a također su neetična i potencijalno štetna za bolesnike
  • Novo istraživanje trebalo bi se provoditi jedino ako ažuran pregled ranijih istraživanja pokazuje da su potrebna, i to tek nakon što se registriraju
  • Dokazi iz novog istraživanja trebali bi se koristiti za obnovu prethodnog pregleda svih relevantnih dokaza
  • Brojna su istraživanja loše kvalitete i provode se zbog upitnih razloga
  • Loši utjecaji na istraživanja dolaze iz industrije, kao i iz akademske zajednice
  • Pitanja koja su važna pacijentima često se zanemaruju u istraživanjima

Uvod

U prethodnim smo poglavljima naglasili zašto provjera postupaka liječenja mora biti pravilno ustrojena i zašto se mora baviti pitanjima koja su važna pacijentima i javnosti. Kada jesu, svatko može biti ponosan i zadovoljan rezultatima, čak i kada se očekivane koristi ne pokažu, jer su se stekle važne nove spoznaje i smanjile dvojbe.

Iako je većina istraživanja u zdravstvu dobra – i stalno se poboljšavaju zbog uvođenja standarda za ustroj i objavljivanje znanstvenih istraživanja [1] – nekvalitetna i nepotrebna istraživanja i dalje se provode i objavljuju iz različitih razloga. A što se tiče stalnih naglašavanja: „potrebna su daljnja istraživanja“, bolje bi bilo provoditi manje istraživanja, ali se fokusirati na istraživanja koja se temelje na potrebama pacijenata. Na taj način osigurala bi se provedba istraživanja zbog pravih razloga. Tim pitanjima bavimo se u o ovom poglavlju.