Randomizacija ili nasumično razvrstavanje – jednostavno objašnjenje

“Randomizacija –  nasumično razvrstavanje u skupine –  provodi se radi umanjivanja pristranosti i osigurava da su bolesnici u svakoj terapijskoj skupini što sličniji prema svim poznatim i nepoznatim čimbenicima. Tako se osigurava da su moguće razlike nađene među skupinama u ishodima koji nas zanimaju posljedica razlika u terapijskom učinku, a ne posljedica razlike među bolesnicima koji primaju to liječenje.

Postupak randomizacije uklanja mogućnost da kliničar namjerno ili nenamjerno dodijeli jedan oblik liječenja određenom tipu bolesnika, a drugi tip liječenja drugom tipu bolesnika, ili da određena vrsta bolesnika odabere jedno liječenje, a druga vrsta bolesnika odabere drugo.”

Harrison J. Presentation to Consumers’ Advisory Group for Clinical Trials, 1995.