Učinci kojima se nadamo, ali se ne ostvaruju

Ključne poruke

  • Niti teorija niti stručno mišljenje nisu pouzdan vodič za sigurne, učinkovite postupke liječenja
  • Samo zato što je neka terapija „uhodana“ ne znači da čini više dobra nego štete
  • Čak i kada bolesnici nemaju štetnih posljedica od neodgovarajuće provjerenih terapija, njihovo korištenje može predstavljati nepotreban trošak za pojedinca i zajednicu

Uvod

Neki oblici liječenja primjenjuju se dugo vremena prije nego postane jasno da čine više štete nego koristi. Učinci koji se očekuju ne moraju se i pojaviti. U ovom poglavlju objašnjavamo kako je to moguće.

.