Učinci kojima se nadamo, ali se ne ostvaruju

Ključne poruke

 • Niti teorija niti stručno mišljenje nisu pouzdan vodič za sigurne, učinkovite postupke liječenja
 • Samo zato što je neka terapija „uhodana“ ne znači da čini više dobra nego štete
 • Čak i kada bolesnici nemaju štetnih posljedica od neodgovarajuće provjerenih terapija, njihovo korištenje može predstavljati nepotreban trošak za pojedinca i zajednicu

Uvod

Neki oblici liječenja primjenjuju se dugo vremena prije nego postane jasno da čine više štete nego koristi. Učinci koji se očekuju ne moraju se i pojaviti. U ovom poglavlju objašnjavamo kako je to moguće.

.

 

 • Ichalmers

  The sentence: ‘Some treatments are in use for a long time before it is realized that they can do more harm than good. In this section we explain how this may come about’ needs to come before the examples.

  • Douglas Badenoch

   I have moved this, but elsewhere we put the section menu ahead of the text on the landing pages.

   We may rethink this, as it simply duplicates what is on the right-hand menu anyway. The reason for duplicating it here is to signpost to the user that they are on a “landing page” and need to select a topic.