8. Postoje li pouzdani izvori informacija koji se mogu preporučiti?

Ne postoji samo jedan pouzdan izvor informacija o medicini i zdravlju, koji bi dao odgovore svim pacijentima za sve bolesti i terapije. Visoka razina dokaza u medicini su randomizirani klinički pokusi u kojima su ispitanici nasumično podijeljeni u skupine, gdje bi bilo idealno da ni oni ni zdravstveni radnici koji ih procjenjuju ne znaju koju terapiju primaju. A najvišu razinu dokaza u medicini daju istraživanja koja se zovu sustavni pregledi i o kojima se opsežno pisalo u ovoj knjizi.

Da bi pacijentima hrvatskog govornog područja približili medicinsku literaturu koja se obično objavljuje na engleskom jeziku, Hrvatski Cochrane ogranak prevodi sustavne preglede o postupcima i dijagnostičkim pretragama u zdravstvu. Ove informacije možete naći na mrežnoj stranici Cochrane sažetci ili na Facebook stranici Hrvatski Cochrane ogranak.

Literatura na engleskom jeziku je mnogo brojnija i uključuje ove izvore informacija:

Cochraneova baza sustavnih pregleda koja je zgodna za pacijente jer svako istraživanje osim stručnog ima i laički sažetak (engl. plain language summary)

NHS Choices i PubMed Health pružaju visokokvalitetne informacije.

Naravno, treba obratiti pozornost na mnogo toga. Osobito je važno vidjeti može li se utvrditi kakav sukob interesa, primjerice mogu li stranice koje daju informacije imati kakvu financijsku korist od ljudi koji vjeruju njihovim informacijama, ili od drugih koji nešto žele prodati. Međutim, to može biti teško otkriti. Kako smo spomenuli ranije, neke udruge pacijenata ne izlaze u javnost s informacijama o financijskoj potpori koju primaju od farmaceutskih tvrtki, što bi moglo baciti sumnju na ponuđene informacije.