Provođenje pravih istraživanja tiče se svih nas

Ključne poruke

  • Suradnja pacijenata i istraživača može pomoći da se prepoznaju i smanje dvojbe o liječenju
  • Doprinos pacijenata može omogućiti bolja istraživanja
  • Pacijenti ponekad nenamjerno ugrožavaju objektivnu provjeru postupaka liječenja
  • Povezanost između organizacija pacijenata i farmaceutske industrije može rezultirati pogrešnim informacijama o učincima terapija
  • Kako bi dali značajan doprinos, pacijentima treba više općeg znanja o istraživanju i bolji pristup nepristranim informacijama
  • Ne postoji jedan „pravi način“ za suradnju pacijenata tijekom provedbe istraživanja
  • Sudjelovanje pacijenata treba biti primjereno ciljevima istraživanja
  • Načini na koje pacijenti mogu biti uključeni u istraživanja neprestano se razvijaju i unaprjeđuju

Uvod

U prethodnim smo poglavljima pokazali kako se vrijeme, novac i trud mogu uzaludno trošiti provođenjem loših ili nepotrebnih istraživanja o učincima liječenja – istraživanja koja nikada neće odgovoriti na pitanja koja su važna bolesnicima. Nadamo se da smo vas uvjerili kako bi bolja provjera postupaka liječenja u budućnosti trebala biti rezultat partnerstva između pacijenata, kliničara, javnosti i istraživača.