Sustavni pregledi svih važnih, pouzdanih dokaza

Lako je utvrditi da trebamo razmotriti rezultate jedne studije zajedno s drugim relevantnim, pouzdanim dokazima, ali to je iz više razloga veliki izazov. Pregledni su članci važni jer bi se ljudi trebali moći osloniti na njih, a to znači da se moraju napraviti sustavno, jer inače mogu dovesti do pogrešnih zaključaka.

Sustavni pregledi koji odgovaraju na naizgled ista pitanja o postupcima liječenja mogu donijeti različite zaključke. Ponekad je to stoga jer su postavljena pitanja neznatno različita ili zato što su istraživači primijenili drukčije metode, a ponekad i zbog toga što su istraživači uveli „spin“ u svoje zaključke. Zato je važno pronaći pregledne članke koji postavljaju pitanja o postupcima liječenja koji se podudaraju s onim što nas zanima; za koje je najveća vjerojatnost da su pripremljeni tako da uspješno smanjuju učinak pristranosti i igru slučajnosti; i koji daju objektivne zaključke koji su odraz predstavljenih dokaza.

Ovdje pročitajte: