Pravilno osmišljavanje i provedba istraživanja

Potaknuti istraživanjima koja su otkrila nisku kvalitetu mnogih znanstvenih radova koji opisuju rezultate kliničkih studija, razvijeni su i primijenjeni standardi za poboljšanje prikaza istraživanja. Takvi standardi jasno određuju da se mora navesti koliko je pacijenata pozvano da se uključe u istraživanje i koliko ih je odbilo poziv. Rezultati se prikazuju po različitim terapijskim skupinama koje se definiraju na početku. Ali još uvijek ima mnogo prostora za poboljšanje: (a) izbora pitanja koje će se istražiti; (b) načina na koji su ta pitanja formulirana da bi se osiguralo da su ishodi oblika liječenja koji se procjenjuju takvi da ih i pacijenti smatraju važnima i (c) informacija koje su dostupne pacijentima. Pogledajte poglavlja Provođenje pravih istraživanja tiče se svih nas i Što, dakle, zdravstvo čini boljim?

Prethodna istraživanja koja uključuju skupine pacijenata mogla bi biti korisna prilikom procjene je li predloženo istraživanje provedivo i prihvatljivo. Tako bi se mogli uočiti nedostatci u planu istraživanja ili bolje definirati ishodi koji su važniji, ili čak sugerirati da takvo istraživanje uopće ne treba provoditi. [5, 6]

Na taj način moglo bi se uštedjeti mnogo vremena, novca i frustracija. Kliničko istraživanje provedeno među muškarcima s lokaliziranim karcinomom prostate, koje smo opisali ranije, pokazalo je da se ustroj istraživanja može poboljšati tako da kliničari koriste drukčije izraze kada opisuju svrhu istraživanja i izbor oblika liječenja. Traženje mišljenja pacijenata pomoglo je istraživačima da studija postane prihvatljiva jer se prepoznalo što brine i što zanima muškarce koji se pozivaju na uključivanje u istraživanje, a popravljene su i informacije koje se daju potencijalnim sudionicima. [7]