Izrada nepristranih i korisnih znanstvenih radova o istraživanjima

Čak i kada se istraživanja objave, u njima često nedostaju važni elementi koji bi čitateljima omogućili procjenu i primjenu rezultata.

OJedan pregled koji je obuhvatio 519 randomiziranih istraživanja objavljenih u uglednim časopisima u prosincu 2000. godine pokazuje da 82% članaka ne opisuje proces prikrivanja razvrstavanja, a 52% nije navelo detalje mjera provedenih da se smanji pristranost liječnika koji su pregledavali bolesnike – a oba smo ta postupka u poglavlju Objektivna provjera postupaka liječenja naveli kao ključna za dobra istraživanja. [10]

Takvo nepotpuno prikazivanje detalja ide dalje, sve do opisa primijenjenih oblika liječenja. U članku o istraživanju koje pokazuje da je davanje posebne brošure (u usporedbi sa skupinom bolesnika koja nije primila nikakvu brošuru) pomoglo bolesnicima sa sindromom iritabilnog crijeva uopće nije opisan sadržaj brošure niti kako se može nabaviti, stoga „terapiju“ ne mogu koristiti ni drugi bolesnici, a ni liječnici. To je samo jedan primjer iz analize istraživanja u poznatim časopisima koja je pokazala da trećini studija nedostaju takvi ključni detalji. [11]

Naposljetku, većina objavljenih istraživanja ne objašnjava svoje rezultate u kontekstu prethodnih sličnih istraživanja. Bez toga ključnog koraka, kako smo objasnili u poglavlju Procjenjivanje svih važnih, pouzdanih dokaza, nije moguće znati što rezultati zapravo znače. Provjere randomiziranih istraživanja objavljenih u pet velikih medicinskih časopisa provedene svake četiri godine tijekom razdoblja od 12 godina – od 1997. do 2009. – pokazale su koliko je velik taj problem. Sveukupno je samo 25 od 94 (27%) znanstvenih radova spomenulo bilo koju referencu na sustavni pregled sličnih istraživanja. Samo su 4 od 94 znanstvena rada sadržavala obnovljeni sustavni pregled s integriranim vlastitim rezultatima i tako pokazali kako su novi rezultati pridonijeli ukupnim dokazima. Nažalost, nije utvrđeno da se tijekom vremena prikazivanje istraživanja poboljšalo. [12]

Takvi propusti mogu navesti kliničare na korištenje drugih oblika liječenja, ovisno o tome koji časopis čitaju.