Dodatni izvori informacija

Na ovoj stranici možete naći dodatne izvore informacija o objektivnom provjeravanju terapija

Zasad je malo takvih informacija na hrvatskom jeziku i upravo zato je Hrvatski Cochrane ogranak, neprofitna organizacija osnovana 2008. godine pri Medicinskom fakultetu u Splitu, preveo knjigu Gdje su dokazi? i počeo s izradom materijala za pacijente i javnost koji se temelje na provjerenim informacijama i medicini utemeljenoj na dokazima.

Pouzdane informacije o zdravlju na hrvatskom jeziku

Hrvatski Cochrane ogranak – neprofitna organizacija koja promiče medicinu utemeljenu na dokazima
Cochrane sažetci – hrvatski prijevodi laičkih sažetaka Cochrane sustavnih pregleda
Facebook stranica Hrvatski Cochrane ogranak – hrvatski prijevodi laičkih sažetaka Cochrane sustavnih pregleda

Informacije o provjeravanju terapija

Medicinske informacije o učincima terapija